Funkcia SUMIF() sa v Exceli používa na súčet čísiel (hodnôt), ktoré spĺňajú určitú podmienku (kritérium). Nachádza sa v kategórii Matematické…