Poradie výpočtov v Exceli

V Exceli existuje viacero znamienok, čiže výpočtových operátorov. Excel má presne zadefinované poradie, v akom sa výpočty spracujú.

  1. ()  zátvorky
  2. ^  umocňovanie
  3. * /  násobenie a delenie
  4. + – plus a mínus
  5. &  spájanie znakov
  6. >, >=, <, <=, =, <>  porovnanie

Pre lepšie porozumenie výpočtovým operátorom si pozrite článok Typy vzorcov v MS Excel.

Komentáre