Ako počítať percentá

Číselný formát percentá v Exceli násobí hodnotu v bunke číslom 100 a pridáva (zobrazuje) znak %. Z toho vyplýva, že ak je v bunke vzorec alebo hodnota, a formátujeme bunku až potom, tak sa vynásobí stovkou a zobrazí s percentami. Napr., ak je v bunke 0,24, tak po naformátovaní tam bude 24 %. Pozor, ak bunku najskôr naformátujeme ako číselný formát percentá, a až potom napíšeme do nej 0,24, tak v bunke bude 0,24 %.

Nie je teda pri zadávaní údajov jedno, či najskôr formátujeme a potom zadávame hodnoty, alebo najskôr zadávame hodnoty, a až potom formátujeme. Podrobne sa výpočty s percentami učia na kurze Excel.

Poznámka: Pri vzorcoch a funkciách na percentá v Exceli nezáleží na poradí, je jedno, či najskôr formátujeme číselný formát percentá a až potom zadávame alebo naopak.

Dobrý tip: Bunky sa dajú niekedy formátovať aj počas zadávania. Ak do bunky, ktorá je vo všeobecnom číselnom formáte napíšeme nielen číslo, ale aj znak % a dáme enter, bunke zmeníme nielen obsah, ale aj všeobecný formát na číselný formát percená.

Pre výpočty s percentami v Exceli stačí, keď budeme poznať 4 pravidlá:

1. Ak chceme vypočítať, koľko % je časť zo základu (celku), použijeme vzorec:

= časť/základ

a výsledok naformátujeme ako číselný formát percentá.

Chceme v Exceli vypočítať, koľko percent žien a koľko percent mužov je v miestnosti. Časti sú počet mužov a počet žien, sto percentný základ, celok, je súčet mužov a žien. Ak robíme takýto výpočet percent na papieri alebo na kalkulačke, ešte ho násobíme číslom 100. V Exceli percentá a vynásobenie číslom 100 spraví číselný formát percentá.

Koľko percent je časť zo základu

2. Ak chceme základ zväčšiť alebo zmenšiť o x %:

= základ*(1+x%)

a výsledok naformátujeme v jednotkách, napr. eurá, kusy, litere a pod.

Vo vzorci je vždy znamienko plus, ak znižujeme zadáme x % ako záporné číslo. Napríklad, ak by sme do bunky A3 napísali „Zrážka“ a tá by bola 10%, tak do bunky B3 musíme napísať nie 10% ale -10%. Vzorec pre výpočet bude stále rovnaký. Takýto výpočet s percentami môžeme následne kopírovať, bude rovnaký aj pre tých, ktorí majú odmenu aj pre tých ktorí majú zrážku.

Zväčšenie alebo zmenšenie o x percent

3. Ak chceme vypočítať o koľko percent je A väčšie alebo menšie ako B:

= A/B-1

a výsledok naformátujeme ako percentá. Ak je výsledok kladný, tak A je o toľko percent väčšie ako B, ak je výsledok záporný, tak je A o toľko percent menšie ako B. Pozor, keďže je vždy iný základ voči ktorému sa to porovnáva. V našom príklade je sto percentný základ raz 6 ľudí (v bunke B4) a raz 9 ľudí (v bunke B5). Pri takomto výpočte percent neplatí, že ak je mužov o 33,33% menej ako žien, tak je žien o 33,33% viac. Aj z hlavy vieme vypočítať, že žien je o polovicu viac, čiže o 50%.

O koľko percent viac alebo menej

4. Ak chceme vypočítať koľko jednotiek je x % zo základu:

= x%*základ

a výsledok naformátujeme v jednotkách, napr. eurá, kusy, litere a pod.

x percent zo základu

Ak potrebujeme v Exceli počítať s promile, môžeme taktiež použiť vzorce pre výpočet percent, ale uvedieme promile ako percentá. 1 promile je 0,1%. Percento je stotina celku a promile je tisícina celku. Platia nielen uvedené 4 vzorce, ale aj to, ako treba v Exceli naformátovať výsledok.

A ešte jedna poznámka: často na školení Excel základy účastníkom zdôrazním, že keď vedia robiť základné vzorce, teda plus, mínus, krát, delene, vedia už veľmi veľa vypočítať. No a práve počítanie s percentami je jedným z pekných dôkazov.

Podporte môj kanál. Prihláste sa na odber. Zdieľajte moje videá. Likujte 🙂
Video s príkladmi pre výpočet percent v Exceli:

Ako sa vám páčil článok?

Hlasujte kliknutím na hviezdičku

Priemerné hodnotenie 4.5 / 5. Počet hlasov: 25

Zatiaľ nikto nehodnotil! Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Sme šťastní, že sa vám článok páči

Sledujte nás na YouTube či Facebooku

Jeden komentár pre “Ako počítať percentá

Komentáre nie sú povolené.