Kurz Excel základy

Kurz Excel základy je určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s Excelom a zatiaľ v programe Excel nepracovali alebo pracovali veľmi málo. Školenie Excel základy je vhodné pre všetkých čo sa potrebujú naučiť, ozrejmiť a precvičiť si základné zručnosti pre úspešné zvládnutie práce s Excelom. Kurz Excel základy je vhodný typ školenia pre získanie základov, prípadné odstránenie zlých zlozvykov a naučenie sa nielen správnych, ale aj efektívnych zručností pre prácu s MS Excel.

Objednajte si kurz Excel základy ihneď alebo alebo sa spýtajte na viac informácií o školení Excel základy.

Náplň kurzu Excel základy

Program MS Excel – úvod do MS Excel, charakteristika, popis obrazovky a základné pojmy

Základy práce – otvorenie súboru a uloženie súboru, pohyb po pracovnom hárku a v zošite, výber v pracovnom hárku v zošite, zápis údajov, úprava údajov, mazanie

Kopírovanie a premiestňovanie – pomocou schránky, bez použitia schránky, duplikovanie, inteligentné značky

Vypĺňanie – vypĺňanie čísiel, textov, číslovaných textov

Bunky, riadky, stĺpce, pracovné hárky – rozmery riadkov a stĺpcov, nastavenie, zmena, prispôsobenie, vkladanie a odstraňovanie buniek, riadkov a stĺpcov, skrývanie a zobrazovanie riadkov a stĺpcov, vkladanie a odstraňovanie pracovných hárkov, skrývanie a zobrazovanie pracovných hárkov

Komentáre – vkladanie komentárov, úpravy a formátovanie, skrývanie a zobrazovanie, mazanie

Vzorce v MS Excel – vzorce, zápis, úpravy, prepočítavanie, absolútne a relatívne odkazy, kopírovanie a vypĺňanie vzorcov, názvy buniek a rozsahov buniek

Funkcie – automatické funkcie, automatické súčty, priemery a pod. v rámci pracovného hárku

Nečíselné formáty – písmo, zarovnanie, orámovanie, výplne, vzorky, automatické formáty

Číselné formáty – základné číselné formáty, všeobecný, číslo, mena, účtovnícky, dátum a čas, percentá, text, nastavenie, úpravy

Praktické cvičenia – výpočty v MS Excel s percentami, dátumom, časom a pod.

Grafy v MS Excel – základné typy grafov, zdrojové údaje, tvorba, úprava, formátovanie

Nastavenie strany a tlač – nastavenie strany, hlavička a päta, číslovanie, oblasti tlače, opakovanie riadkov a stĺpcov, ukážka pred tlačou, nastavenie tlače

Práca s databázou – zoraďovanie tabuľky podľa jedného a viacerých kritérií, filtrovanie textov, čísiel, dátumov

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o cenovú ponuku, termíny kurzu alebo máte ďalšie otázky,
radi vám odpovieme.

  Vaše meno

  Váš email

  Predmet

  Vaša správa

  Ďalšie školenie – Kurz Excel pre mierne pokročilých

  Informácie
  Aktualizácia
  Školenie
  Kurz Excel základy
  Hodnotenie
  51star1star1star1star1star