Ako počítať čas

Tento článok je o výpočtoch s časom pomocou vzorcov, nie pomocou funkcií. Ak chceme robiť výpočty s časom, mali by sme si uvedomiť, že v Exceli existuje číselný formát Dátum a čas. Tento číselný formát nám zobrazuje poradové číslo dňa, ktoré udáva počet dní od 1.1.1900.

Tomu je dôležité rozumieť, lebo ak je dátum a čas v Exceli číslo, tak s ním môžeme robiť numerické (číselné) výpočty. V našom príklade budeme robiť rozdiel časov. Teda použijeme znamienko (operátor) mínus.

Väčšinou v praxi sa pozeráme iba na časť, buď iba na dátum alebo iba na čas. V našom príklade budeme počítať s časom dochádzku.

priklad-cas-excel-1

Ako vidieť na obrázku, v stĺpci D je rozdiel Odchod mínus Príchod. V prípade, že potrebujeme vyrátať dĺžku trvania v hodinách, minútach a sekundách, tak je príklad skončený.

Ak by sme ale potrebovali mať výsledok v iných jednotkách, napr. v hodinách, musíme výsledok ešte vynásobiť číslom, ktoré udáva koľko jednotiek sa nachádza v jednom dni. V prípade, že chceme výsledok v hodinách, musíme výsledok vynásobiť číslom 24. To preto, že jeden deň má 24 hodín. Ak potrebujeme napríklad počet minút, tak vynásobíme výsledok číslom 1440. To preto, že 1 deň má 24 hodín a každá hodina 60 minút. Teda 24 krát 60 je 1440.

Nakoniec ešte nezabudneme naformátovať výsledok v stĺpci D na požadovaný číselný formát, väčšinou všeobecný alebo číslo. Pri počítaní s časom platí jednoduchá vec. Ak má byť výsledok na odpoveď koľko, napríklad koľko hodín, tak ho naformátujeme ako číslo alebo všeobecný. V prípade, že má byť výsledok na odpoveď ako dlho (dĺžka trvania, angl. duration), tak výsledok naformátujeme na číselný formát čas.

priklad-cas-excel-2

 

Ako sa vám páčil článok?

Hlasujte kliknutím na hviezdičku

Priemerné hodnotenie 3.3 / 5. Počet hlasov: 15

Zatiaľ nikto nehodnotil! Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Sme šťastní, že sa vám článok páči

Sledujte nás na YouTube či Facebooku