Pri kopírovaní sa v Exceli kopíruje obsah, formát bunky aj komentáre. Šírka stĺpca sa  nekopíruje. Ako na to (ako sa kopíruje šírka stĺpcov), sa dozviete v nasledovnom videu. Ak sa chcete dozvedieť niečo viac, čo v návode nebolo, nech sa…

Ako odmocňovať v Exceli? Jednoducho, dokonca to dokážeme robiť dvomi spôsobmi, buď pomocou vzorcov alebo pomocou funkcií. Môžete si vždy vybrať, ktorý spôsob vám v konkrétnej situácii viac vyhovuje.

Ak chceme prehrať zvuk pri splnení zadanej podmienky, budeme potrebovať funkciu, ktorú si sami naprogramujeme. Túto funkciu budeme následne používať pri testovaní podmienky. Funkciu naprogramujeme v jazyku VBA pre aplikácie.  Preto musíme súbor musíme uložiť s koncovkou xlsm. Inými slovami…

Na školeniach Excelu sa pomerne často stretávam s otázkou, či je možné filtrovať tak, aby boli výsledky filtrovania automaticky na inom pracovnom hárku. Odpoveď je áno, je to možné, ale nie pomocou Automatického filtra, ale pomocou Rozšíreného Filtra. V príklade…

Už som tu písal článok o tom, ako zistíme pozíciu x-tého výskytu znaku alebo reťazca. V článku bol postup, kde sme si naprogramovali funkciu. Keďže to môže byť pre menej skúsených užívateľov trošku problém, dnes si ukážeme postup, kde nebude…

Ak potrebujeme prenášať údaje medzi pracovnými hárkami v Exceli, tak postupujeme presne rovnako, ako keby sme robili prenos údajov v rámci jedného hárku v zošite alebo aj medzi dvomi hárkami vo viacerých zošitoch MS Excel

Funkcia, ktorá ponechá z textového reťazca len čísla sa v Exceli nenachádza. Pomerne často sa ale stretávam buď na školeniach Excel alebo aj na rôznych fórach s tým, že ju ľudia potrebujú pre úspešné zvládnutie úloh v Exceli. Budeme takúto…