Spájanie textu

Nadpis tohoto online školenia Excel môže byť aj spájanie znakov. Je možné spájať nielen texty (písmená), ale aj čísla, bodky, čiarky, špeciálne znaky a podobne.

Pre zlučovanie znakov sa bežne používajú dve metódy. Výsledok vypočítame buď vzorcom alebo funkciou CONCATENATE.

Spájanie textu vzorcami v Exceli

Znamienko & (nazýva sa ampersand) píšeme na slovenskej klávesnici ALT+38 alebo CTRL+ALT+C alebo ALT GR+C, na anglickej klávesnici SHIFT+7. Ampersand v Exceli zlučuje znaky. Pre jednoduchosť (nie celkom správne), je to také „textové plus“.

V našom príklade máme v stĺpci A mená a v stĺpci B priezviská. Chceme spojiť meno  priezvisko do stĺpca C.

Už poznáme ako spojiť text, ale ešte sa nám výsledok nebude páčiť.

spojenie-textu

Chýba medzera medzi menom a priezviskom.
vysledok-bez-medzery

Je to samozrejmé, spájali sme iba 2 bunky, a ani v jednej z nich sa medzera nenachádzala. Taká bunka, kde by bola medzera, v našom príklade dokonca neexistuje. Pomôžeme si jednoducho, napíšeme medzeru priamo do vzorca. Označuje sa to ako konštanta, v našom prípade znaková konštanta.

Dôležité: Všetky znakové konštanty, bez ohľadu či ich používame vo vzorcoch alebo funkciách, musia byť v Exceli v úvodzovkách.

Takže náš vzorec bude nasledovný:

Meno a priezvisko s medzerou

Na školení Excel pre mierne pokročilých sa niekedy stáva, že účastník kurzu síce dá do vzorca úvodzovky, ale nedá medzi ne medzeru. Aby sme zvýraznili, že tie úvodzovky sú tam práve kvôli tomu, čo sa medzi nimi nachádza, tak chceme do stĺpca C pridať titul Ing.

Spojenie textov

Funkcia CONCATENATE

Funkcia CONCATENATE je v kategórii textové funkcie. Jej argumenty, tak ako to platilo aj pri spájaní textov v textových vzorcoch, môžu byť bunky, ale aj konštanty. Znakové konštanty musia byť aj vo funkcii CONCATENATE v úvodzovkách. Pri štandardnom použití funkcie príkazom si ich Excel doplní sám, ak píšeme celú funkciu ručne, nesmieme na úvodzovky zabudnúť.

Argumenty funkcie

Funkcia CONCATENATE

Ako sa vám páčil článok?

Hlasujte kliknutím na hviezdičku

Priemerné hodnotenie 4.2 / 5. Počet hlasov: 5

Zatiaľ nikto nehodnotil! Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Sme šťastní, že sa vám článok páči

Sledujte nás na YouTube či Facebooku