Kurzy a školenia Excel Bratislava

Zameriavame sa na firemné i individuálne školenia Excel najmä pre oblasť Bratislava. Využite naše služby a získajte najprv základné informácie, potom môžeme prikročiť už k zložitejším operáciám, vďaka ktorým vytvoríte tabuľky na mieru. Pracovať s tabuľkovým procesorom Excel patrí k základným schopnostiam kvalitného administratívneho pracovníka, preto by ste si mali overiť, ako na tom práve vaši zamestnanci sú.

Pred školením pracovníkov otestujeme

Vykonáme akýsi audit, preveríme schopnosti vašich pracovníkov a podľa toho na mieru prispôsobíme daný kurz. Jeho dĺžka preto nie je pevne daná, záleží znovu na schopnostiach účastníkov kurzu a tiež rozsahu prác, ktoré mienia v Excel vykonávať