Ak chceme prehrať zvuk pri splnení zadanej podmienky, budeme potrebovať funkciu, ktorú si sami naprogramujeme. Túto funkciu budeme následne používať pri testovaní podmienky. Súbor musíme uložiť s koncovkou xlsm, teda súbor, ktorý podporuje makrá. Ja som súbor uložil (ako vidíte…

Možno to bude znieť čudne na úvod článku o zaokrúhľovaní, ale najskôr si povieme, čo zaokrúhľovanie nie je. Veľa ľudí, ktorí pracujú v Exceli si myslí, že číslo sa dá zaokrúhliť pomocou

Funkcia SUMIF() sa v Exceli používa na súčet čísiel (hodnôt), ktoré spĺňajú určitú podmienku (kritérium). Nachádza sa v kategórii Matematické a trigonometrické funkcie. Spôsob použitia funkcie SUMIF() je v nasledovných príkladoch.

Funkcia IF patrí medzi najpoužívanejšie funkcie v Exceli a patrí do kategórie logické funkcie. Označuje sa tiež ako podmienka alebo podmienková funkcia.

Funkcia VLOOKUP (česky SVYHLEDAT, nemecky SVERWEIS) sa používa v MS Excel hlavne pre tieto 3 prípady: Prenos údajov z jednej tabuľky do druhej, spájanie tabuliek a databáz Porovnanie, v čom sa tabuľky alebo databázy líšia, napr. čo pribudlo alebo odbudlo…