Ak chceme prehrať zvuk pri splnení zadanej podmienky, budeme potrebovať funkciu, ktorú si sami naprogramujeme. Túto funkciu budeme následne používať pri testovaní podmienky. Funkciu naprogramujeme v jazyku VBA pre aplikácie.  Preto musíme súbor musíme uložiť s koncovkou xlsm. Inými slovami…

Funkcia SUMIF() sa v Exceli používa na súčet čísiel (hodnôt), ktoré spĺňajú určitú podmienku (kritérium). Nachádza sa v kategórii Matematické a trigonometrické funkcie. Spôsob použitia funkcie SUMIF() je v nasledovných príkladoch.

Funkcia IF patrí medzi najpoužívanejšie funkcie v Exceli a patrí do kategórie logické funkcie. Označuje sa tiež ako podmienka alebo podmienková funkcia.

Funkcia VLOOKUP (česky SVYHLEDAT, nemecky SVERWEIS) sa používa v MS Excel hlavne pre tieto 3 prípady: Prenos údajov z jednej tabuľky do druhej, spájanie tabuliek a databáz Porovnanie, v čom sa tabuľky alebo databázy líšia, napr. čo pribudlo alebo odbudlo…