Zaokrúhľovanie v Exceli pomocou funkcie

Možno to bude znieť čudne na úvod článku o zaokrúhľovaní, ale najskôr si povieme, čo zaokrúhľovanie nie je. Veľa ľudí, ktorí pracujú v Exceli si myslí, že číslo sa dá zaokrúhliť pomocou formátovania, čiže pomocou číselných formátov. Nie je to tak. Formátovať rovná sa ukazovať! Čiže ak nejaké číslo ukážeme na určitý počet desatinných miest, tak číslo sa nemení, je stále rovnaké, len pohľad naň sa zmenil.

Formátovanie nie je zaokrúhľovanie

V bunkách B2 aj B3 máme hodnoty 1,4. Presne tie isté čísla sú aj vedľa v stĺpci C. V stĺpci C sú hodnoty naformátované ako číslo na nula desatinných miest, teda vidíme namiesto 1,4 iba hodnotu 1. Zdôrazňujem slovo vidíme 🙂

Čo sa stane, keď vo štvrtom riadku spravíme súčet? V bunke B4 dostaneme samozrejme súčet 1,4 + 1,4 = 2,8. A čo v bunke C4? Ak by ste predpokladali na základe obrázku, že 1 + 1 = 2, tak to nie je správna odpoveď.

Súčet formátovaných hodnôt

Riešenie vidíme na nasledovnom obrázku. Takže 1 + 1 = 3 ???

Jedna plus jedna je tri

Ako je uvedené vyššie formátovanie nie je zaokrúhľovanie. V bunkách C2 aj C3 je stále hodnota 1,4, naformátovaná čiže ukázaná na 0 desatinných miest, teda vidíme hodnotu 1. Spolu je to 2,8 a naformátované (ukázané) bez desatinných miest vidíme 3.

Príklad pre vás: Vypočítajte spamäti, aký bude výsledok, keď vynásobíme bunku C3 číslom 10?

Číselný formát teda nezaokrúhľuje hodnotu, len ju určitým spôsobom ukazuje.

Zaokrúhľovanie

Jedná sa o aritmetické zaokrúhľovanie, často nazývané aj ako „normálne“ alebo „matematické“ zaokrúhľovanie. Teda od nuly po štvorku smerom nadol a od päťky po deviatku nahor.

Zaokrúhľovať budeme pomocou matematickej funkcie ROUND().

Funkcia Round

Má dva argumenty, obidva sú povinné.

Číslo je číslo, ktoré chceme zaokrúhliť a Počet číslic je počet číslic na koľko chceme zaokrúhliť.

Zaokrúhľovanie nahor

Ak potrebujeme zaokrúhliť číslo smerom nahor od nuly, použijeme matematickú funkciu ROUNDUP().

Zaokrúhľovanie nadol

Nadol zaokrúhľujeme matematickou funkciou ROUNDDOWN().

Zaokrúhlenie na párne číslo

Funkcia Even() zaokrúhľuje vždy na celé párne číslo. Spôsob zaokrúhľovania na párne číslo je nasledovný:

  • kladné číslo sa zaokrúhli nahor na najbližšie párne celé číslo
  • záporné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie párne celé číslo

Pozrite si nasledovný obrázok.

Zaokrúhľovanie na párne číslo

Zaokrúhlenie na nepárne číslo

Aj funkcia ODD() zaokrúhľuje iba na celé, tentokrát však nepárne číslo. Platí, že:

  • kladné číslo sa zaokrúhli nahor na najbližšie nepárne celé číslo
  • záporné číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie nepárne celé číslo

Opäť si pozrite nasledovný obrázok.

Funkcia ODD

Zaokrúhlenie na najbližší násobok čísla

Pamätáte si, keď zrušili 10 a 20 halierniky? Cena nákupu v obchode bola zaokrúhľovaná na najbližší násobok 50 haliernika. Na takéto zaokrúhľovanie na najbližší násobok sa v Exceli používa funkcia MROUND().

Zaokrúhľovanie na najbližší násobok

 

Ako sa vám páčil článok?

Hlasujte kliknutím na hviezdičku

Priemerné hodnotenie 4.9 / 5. Počet hlasov: 9

Zatiaľ nikto nehodnotil! Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Sme šťastní, že sa vám článok páči

Sledujte nás na YouTube či Facebooku