Ak chceme prehrať zvuk pri splnení zadanej podmienky, budeme potrebovať funkciu, ktorú si sami naprogramujeme. Túto funkciu budeme následne používať pri testovaní podmienky. Súbor musíme uložiť s koncovkou xlsm, teda súbor, ktorý podporuje makrá. Ja som súbor uložil (ako vidíte…

Funkcia, ktorá ponechá z textového reťazca len čísla sa v Exceli nenachádza. Pomerne často sa ale stretávam buď na školeniach Excel alebo aj na rôznych fórach s tým, že ju ľudia potrebujú pre úspešné zvládnutie úloh v Exceli. Budeme takúto…

Kopírovanie na hárku, kde je aktívny filter je častá operácia v Exceli. Ak kopírovanie robíme na tej časti hárku, kde sa filrované bunky nenachádzajú, nerobí to žiaden problém. Kopírovanie funguje obvyklým spôsobom. Pokiaľ ale budeme robiť kopírovanie vo filtrovanej tabuľke,…