Zistenie počtu dní podľa názvov

Hodnotenie

Pán Peter nám napísal, že potrebuje zistiť koľko konkrétnych dní, napríklad pondelkov, je medzi dvomi dátumami.

Využijeme na to veľmi jednoduchý princíp, že týždeň má 7 dní. Ak by sme mali počet dní medzi dvomi dátumami násobok čísla 7, tak potom každý deň by sa tam nachádzal toľko krát. Napríklad: ak je počet dní medzi dátumami 7, tak sa tam každý deň nachádza 1 krát, ak 14, tak 2 krát, ak 56, tak 8 krát a pod.Keďže ten rozdiel dátumov nebude vždy 7, tak pomocou funkcie WEEKDAY (ktorej výsledok je poradové číslo dňa od 1 do 7) budeme od začiatočného dátumu odpočítavať poradové číslo hľadaného dňa a to pripočítame k rozdielu dní. Celé to vydelíme 7 (sedem dní má týždeň).

Ak je výsledok napr. 5, tak sa tam ten konkrétny deň nachádza 5 krát. Ak vyjde napríklad 5,14, tak je tam ten deň tiež 5 krát. Ak by bol výsledok napr. 4,99, tak ten deň je v rozsahu dátumov, len 4 krát.

Preto nakoniec použijeme nejakú funkciu, ktorá zaokrúhli výsledok delenia 7 nadol bez desatinných miest. My sme použili tú najjednoduchšiu, čiže funkciu INT. Pekne vidíme riešenie na nasledovnom obrázku.

Počet dní v rozsahu dátumov

 

Komentáre
Hodnotenie