Ak potrebujeme prenášať údaje medzi pracovnými hárkami v Exceli, tak postupujeme presne rovnako, ako keby sme robili prenos údajov v rámci jedného hárku v zošite alebo aj medzi dvomi hárkami vo viacerých zošitoch MS Excel

Pán Peter nám napísal, že potrebuje zistiť koľko konkrétnych dní, napríklad pondelkov, je medzi dvomi dátumami. Využijeme na to veľmi jednoduchý princíp, že týždeň má 7 dní. Ak by sme mali počet dní medzi dvomi dátumami násobok čísla 7, tak…

Na školeniach Excel je zaujímavá časť, kde sa venujeme výpočtom s dátumom a časom pomocou vzorcov, ale aj pomocou funkcií. Častá otázka od účastníkov na kurze je, ako sa vypočíta počet pracovných dní medzi dvomi dátumami.