Kopírovanie na hárku, kde je aktívny filter je častá operácia v Exceli. Ak kopírovanie robíme na tej časti hárku, kde sa filrované bunky nenachádzajú, nerobí to žiaden problém. Kopírovanie funguje obvyklým spôsobom. Pokiaľ ale budeme robiť kopírovanie vo filtrovanej tabuľke,…

Grafy v Exceli sa dajú vytvárať nielen podľa bežných predvolených typov a podtypov, ale je možné Excelu trošku „pomôcť“ a dokážeme robiť aj iné grafy, nezvyčajné, ktoré okrem vysokej vypovedacej hodnoty majú aj značnú estetickú hodnotu.

Funkcia SUMIF() sa v Exceli používa na súčet čísiel (hodnôt), ktoré spĺňajú určitú podmienku (kritérium). Nachádza sa v kategórii Matematické a trigonometrické funkcie. Spôsob použitia funkcie SUMIF() je v nasledovných príkladoch.

Pán Peter nám napísal, že potrebuje zistiť koľko konkrétnych dní, napríklad pondelkov, je medzi dvomi dátumami. Využijeme na to veľmi jednoduchý princíp, že týždeň má 7 dní. Ak by sme mali počet dní medzi dvomi dátumami násobok čísla 7, tak…