Zistiť z rodného čísla dátum narodenia je jednoduché, budeme k tomu potrebovať niekoľko veľmi jednoduchých funkcií MS Excel. Tu je postup aj s obrázkami. 1. Pripravíme si príklad s piatimi rodnými číslami (tieto sú vymyslené, môžete si skúsiť aj so…

Na zistenie celých čísiel v Exceli existuje viacero spôsobov. My si ukážeme dva z nich. Obidva sú rovnocenné, záleží len na tom, ktoré sa Vám viac zapáči. V obidvoch riešeniach budeme používať jednoduché funkcie a výpočty.

Funkcia VLOOKUP (česky SVYHLEDAT, nemecky SVERWEIS) sa používa v MS Excel hlavne pre tieto 3 prípady: Prenos údajov z jednej tabuľky do druhej, spájanie tabuliek a databáz Porovnanie, v čom sa tabuľky alebo databázy líšia, napr. čo pribudlo alebo odbudlo…

Číselný formát percentá v Exceli násobia hodnotu v bunke číslom 100 a pridávajú (zobrazujú) znak %. Z toho vyplýva, že ak je v bunke vzorec alebo hodnota a formátujeme bunku až potom, tak sa vynásobí stovkou a zobrazí s percentami.…

Mať v databáze meno a priezvisko v jednom poli (stĺpci) databázy nie je podľa mňa ideálne, ale bežne vo firmách sa takéto databázy vyskytujú. V nasledovnom príklade potrebovali, aby z údajov typu „priezvisko čiarka medzera meno“ vznikli údaje „meno medzera…

Tento článok je o výpočtoch s časom pomocou vzorcov, nie pomocou funkcií. Ak chceme robiť výpočty s časom, mali by sme si uvedomiť, že v Exceli existuje číselný formát Dátum a čas. Tento číselný formát nám zobrazuje poradové číslo dňa,…

Často sa stáva, že údaje v Exceli nie sú v správnej forme. PSČ sú obvyklým problémom. PSČ v nesprávnej forme bývajú najmä, ak údaje zapisujú viacerí ľudia (každý, ako je zvyknutý), ale aj napríklad počas importovania zo SAPu, či zo…