Číselný formát percentá v Exceli násobí hodnotu v bunke číslom 100 a pridáva (zobrazuje) znak %. Z toho vyplýva, že ak je v bunke vzorec alebo hodnota, a formátujeme bunku až potom, tak sa vynásobí stovkou a zobrazí s percentami.…

Mať v databáze meno a priezvisko v jednom poli (stĺpci) databázy nie je podľa mňa ideálne, ale bežne vo firmách sa takéto databázy vyskytujú. V nasledovnom príklade potrebovali, aby z údajov typu „priezvisko čiarka medzera meno“ vznikli údaje „meno medzera…

Tento článok je o výpočtoch s časom pomocou vzorcov, nie pomocou funkcií. Ak chceme robiť výpočty s časom, mali by sme si uvedomiť, že v Exceli existuje číselný formát Dátum a čas. Tento číselný formát nám zobrazuje poradové číslo dňa,…

Často sa stáva, že údaje v Exceli nie sú v správnej forme. PSČ sú obvyklým problémom. PSČ v nesprávnej forme bývajú najmä, ak údaje zapisujú viacerí ľudia (každý, ako je zvyknutý), ale aj napríklad počas importovania zo SAPu, či zo…