druha-odmocnina

Príklad pre druhú odmocninu

Komentáre