Tel: 0905 278 905
Email: posta@excel.sk
Kurz Excel “na mieru”

Kurz Excel “na mieru”

Vašich zamestnancov otestujem a spolu s nimi, ich manažérmi a organizátorom školenia navrhnem témy, ktoré sa budú na kurze Excel preberať. Príklady a funkcie prispôsobíme praxi a konkrétnym problémom vo Vašej firme. Vyberieme vhodné tabuľky, na ktorých budeme trénovať Excelovské príklady a prácu s databázami. Ak sú vo Vašich databázach citlivé údaje, na školenie pripravíme tabuľky s rovnakou štruktúrou a vzorovými údajmi.

Napíšte nám

Kurz Excel

Kurz Excel poskytujeme u klienta podľa štandardných tém alebo sa školenie prispôsobí konkrétnym problémom a požiadavkám vo firme. Vašich zamestnancov otestujeme a spolu s nimi, ich manažérmi či organizátorom školenia navrhneme témy, ktoré sa budú na kurze preberať. Príklady a funkcie prispôsobíme praxi a konkrétnym problémom vo Vašej firme. Pre kurz Excel vyberieme vhodné tabuľky, na ktorých budeme trénovať Excelovské príklady a prácu s databázami. Ak sú vo Vašich databázach citlivé údaje, na školenie pripravíme tabuľky s rovnakou štruktúrou a vzorovými údajmi.

Kontaktujte nás, príprava náplne kurzu je bezplatná. Radi sa s vami nezáväzne stretneme a osobne preberieme potreby vašich zamestnancov. Spoločne navrhneme ciele výučby na školení a tiež najefektívnejšiu cestu ich dosiahnutia. Zameriame sa na problémy, ktoré vaša firma a zamestnanci potrebujú vyriešiť a objavíme aj ďalšie potrebné témy.

Kurz Excel základy

Kurz Excel základy je určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s Excelom a zatiaľ v programe Excel nepracovali alebo pracovali veľmi málo. Školenie Excel základy je vhodné pre všetkých čo sa potrebujú naučiť, ozrejmiť a precvičiť si základné zručnosti pre úspešné zvládnutie práce s Excelom. Kurz Excel základy je vhodný typ školenia pre získanie základov, prípadné odstránenie zlých zlozvykov a naučenie sa nielen správnych, ale aj efektívnych zručností pre prácu s MS Excel. Viac o kurze Excel základy >>.

Kurz Excel pre mierne pokročilých

Kurz Excel pre mierne pokročilých je vhodné školenie pre všetkých mierne pokročilých užívateľov, ktorí ovládajú základy Excelu a potrebujú sa zdokonaliť v práci s tabuľkami, výpočtami, databázami či grafmi. Školenie Excel pre mierne pokročilých je tiež vhodný kurz pre samoukov, ktorí zistili, že dosiahli limit intuitívneho ovládania Excelu a potrebujú odbornú pomoc, aby dokázali v Exceli ďalej efektívne napredovať. Viac o kurze Excel pre mierne pokročilých >>.

Kurz Excel pre pokročilých

Kurz Excel pre pokročilých je vhodné školenie pre skúsených užívateľov Excelu, ktorí pracujú s Excelom dennodenne a chcú alebo potrebujú používať a využívať všetky funkcie Excelu, vrátane pokročilých. Školenie Excel pre pokročilých je praktické školenie s prepracovanou výučbou na veľa príkladoch tak, aby boli účastníci po kurze schopní Excelovské tabuľky nielen naplno využívať, ale ich aj správne a efektívne navrhovať, spracovávať a následne reportovať. Viac o kurze Excel pre pokročilých >>.